Aviz juridic

Definiții

Client: orice persoană profesionistă sau fizică capabilă în sensul articolelor 1123 și următoarele din Codul civil, sau persoană juridică, care vizitează Site-ul sub rezerva acestor condiții generale.
Beneficii și servicii: https://taxipro60.com/ oferă Clienților:

Continut: Toate elementele constitutive ale informațiilor prezente pe Site, în special texte – imagini – videoclipuri.

Informații despre client: Denumite în continuare „Informații” care corespund tuturor datelor cu caracter personal care ar putea fi deținute de https://taxipro60.com/ pentru gestionarea contului dumneavoastră, gestionarea relației cu clienții și în scopuri de analiză și statistică.

Utilizator : Utilizator de internet care se conectează, utilizând site-ul menționat mai sus.

Informatii personale : „Informații care permit, sub orice formă, direct sau indirect, identificarea persoanelor fizice cărora li se aplică” (articolul 4 din legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978).

Termenii „date cu caracter personal”, „persoane vizate”, „subcontractant” și „date sensibile” au semnificația definită de Reglementările generale privind protecția datelor (RGPD: nr. 2016-679)

1. Prezentarea site-ului web.

În temeiul articolului 6 din Legea nr. 2004-575 din 21 iunie 2004 privind încrederea în economia digitală, se precizează utilizatorilor site-ului https://taxipro60.com/ identitatea diferitelor părți interesate în contextul implementării și monitorizării acestuia:

Proprietar : SARL TAXI PRO DE L'OISE Capital social de 1.500 € Număr de TVA: FR94848255295 – 3 Avenue Champagne 60000 BEAUVAIS

Manager de edituri : domnul Mohamed ADDA – 06 07 74 08 69
Responsabilul publicației este o persoană fizică sau o persoană juridică.
webmaster : VWEB – 09 72 65 76 05
Gazdă : OVH CLOUD – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Responsabil cu protecția datelor : Domnul Mohammed ADDA – taxipro60@gmail.com

Aceste notificări legale GDPR sunt preluate din generator gratuit oferit de Orson.io

2. Conditii generale de utilizare a site-ului si a serviciilor oferite.

Site-ul constituie o operă intelectuală protejată de prevederile Codului de Proprietate Intelectuală și reglementările internaționale aplicabile.
Clientul nu poate în niciun fel reutiliza, transfera sau exploata în cont propriu, toate sau o parte din elementele sau lucrările Site-ului.

Utilizarea site-ului https://taxipro60.com/ implică acceptarea deplină a condițiilor generale de utilizare descrise mai jos. Aceste conditii de utilizare pot fi modificate sau completate in orice moment, utilizatorii site-ului https://taxipro60.com/ sunt, prin urmare, invitați să le consulte în mod regulat.

Acest site web este în mod normal accesibil utilizatorilor în orice moment. O întrerupere din cauza întreținerii tehnice poate fi totuși decisă de https://taxipro60.com/, care se va strădui apoi să comunice utilizatorilor în prealabil datele și orele intervenției.
Site-ul https://taxipro60.com/ este actualizat regulat de https://taxipro60.com/ responsabil. La fel, avizele legale pot fi modificate oricând: ele se impun totuși utilizatorului care este invitat să se refere la ele cât mai des pentru a se familiariza cu ele.

3. Descrierea serviciilor prestate.

Site-ul web https://taxipro60.com/ își propune să furnizeze informații despre toate activitățile companiei.
https://taxipro60.com/ se străduiește să furnizeze pe site https://taxipro60.com/ informatii cat mai precise. Cu toate acestea, nu poate fi făcut responsabil pentru omisiuni, inexactități și deficiențe în actualizare, fie de la sine, fie de către terții parteneri care îi furnizează aceste informații.

Toate informatiile indicate pe site https://taxipro60.com/ sunt oferite doar cu titlu informativ și pot fi modificate. În plus, informațiile de pe site https://taxipro60.com/ nu sunt exhaustive. Acestea sunt date sub rezerva modificărilor aduse de când au fost puse online.

4. Limitări contractuale privind datele tehnice.

Site-ul folosește tehnologia JavaScript.

Site-ul nu poate fi făcut responsabil pentru daune materiale legate de utilizarea site-ului. In plus, utilizatorul site-ului este de acord sa acceseze site-ul folosind echipamente recente, care nu contin virusi si cu un browser de ultima generatie actualizat.
Site-ul https://taxipro60.com/ este găzduit de un furnizor de servicii pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD: nr. 2016-679)

Obiectivul este de a oferi un serviciu care să asigure cea mai bună rată de accesibilitate. Gazda asigură continuitatea serviciului său 24 de ore din 24, în fiecare zi a anului. Cu toate acestea, își rezervă dreptul de a întrerupe serviciul de găzduire pentru cele mai scurte durate posibile, în special în scopuri de întreținere, îmbunătățire a infrastructurilor sale, defecțiuni ale infrastructurilor sale sau dacă Serviciile și Serviciile generează trafic considerat nenatural.

https://taxipro60.com/ iar gazda nu poate fi făcută responsabilă în cazul unei defecțiuni a rețelei de internet, a liniilor telefonice sau a echipamentelor informatice și de telefonie legate în special de congestionarea rețelei care împiedică accesul la server.

5. Proprietatea intelectuală și încălcări.

https://taxipro60.com/ este deținătorul drepturilor de proprietate intelectuală și deține drepturile de utilizare asupra tuturor elementelor accesibile pe site, în special a textelor, imaginilor, graficelor, siglelor, videoclipurilor, pictogramelor și sunetelor.
Orice reproducere, reprezentare, modificare, publicare, adaptare integrală sau parțială a elementelor site-ului, indiferent de mijlocul sau procedeul utilizat, este interzisă, cu excepția autorizației prealabile scrise a: https://taxipro60.com/.

Orice utilizare neautorizată a site-ului sau a oricăruia dintre elementele pe care acesta le conține va fi considerată ca fiind o încălcare și urmărită penal în conformitate cu prevederile articolelor L.335-2 și următoarele din Codul Proprietății Intelectuale.

6. Limitarea răspunderii.

https://taxipro60.com/ acţionează ca editor al site-ului. https://taxipro60.com/ este responsabil pentru calitatea și veridicitatea Conținutului pe care îl publică.

https://taxipro60.com/ nu poate fi făcut responsabil pentru daune directe și indirecte produse echipamentelor utilizatorului, la accesarea site-ului https://taxipro60.com/, și care rezultă fie din utilizarea unor echipamente care nu îndeplinesc specificațiile indicate la pct. 4, fie din apariția unei erori sau a unei incompatibilități.

https://taxipro60.com/ de asemenea, nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele indirecte (cum ar fi pierderea pieței sau pierderea unei oportunități) rezultate din utilizarea site-ului https://taxipro60.com/.
Spații interactive (posibilitatea de a pune întrebări în spațiul de contact) sunt disponibile utilizatorilor. https://taxipro60.com/ își rezervă dreptul de a șterge, fără notificare prealabilă, orice conținut postat în acest spațiu care ar contraveni legislației aplicabile în Franța, în special prevederile referitoare la protecția datelor. Daca este aplicabil, https://taxipro60.com/ de asemenea, își rezervă dreptul de a pune la îndoială răspunderea civilă și/sau penală a utilizatorului, în special în cazul unui mesaj rasist, abuziv, defăimător sau pornografic, indiferent de suportul utilizat (text, fotografie etc.).

7. Gestionarea datelor cu caracter personal.

Clientul este informat cu privire la reglementările privind comunicarea de marketing, legea din 21 iunie 2014 pentru încrederea în economia digitală, Legea privind protecția datelor din 06 august 2004 precum și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD: nr. 2016-). 679).

7.1 Persoane responsabile cu colectarea datelor cu caracter personal

Pentru Datele Personale colectate ca parte a creării contului personal al Utilizatorului și a navigării acestuia pe Site, persoana responsabilă cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este: TAXI PRO DE L'OISE. https://taxipro60.com/este reprezentat de domnul Mohamed ADDA, reprezentantul său legal

În calitate de responsabil pentru prelucrarea datelor pe care le colectează, https://taxipro60.com/ se obligă să respecte cadrul prevederilor legale în vigoare. În special, revine Clientului să stabilească scopurile prelucrării datelor sale, să furnizeze potențialilor și clienților săi, din colectarea consimțământului acestora, informații complete cu privire la prelucrarea datelor sale personale și să mențină un registru de tratamente consistent. cu realitatea.
Oricând https://taxipro60.com/ prelucrarea datelor cu caracter personal, https://taxipro60.com/ ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura acuratețea și relevanța Datelor cu caracter personal în ceea ce privește scopurile pentru care https://taxipro60.com/ tratează-i.

7.2 Scopul datelor colectate

https://taxipro60.com/ este de natură să prelucreze toate sau o parte din datele:

 • pentru a permite navigarea pe Site și gestionarea și trasabilitatea serviciilor comandate de utilizator: date de conectare și utilizare pentru Site, facturare, istoric comenzi etc.
 • pentru prevenirea și combaterea fraudei informatice (spamming, hacking etc.): echipamente informatice utilizate pentru navigare, adresa IP, parola (hashed)
 • pentru a îmbunătăți navigarea pe Site: date de conectare și utilizare
 • pentru a efectua sondaje opționale de satisfacție pe https://taxipro60.com/ : Adresa de e-mail
 • pentru a realiza campanii de comunicare (sms, email): numar de telefon, adresa de email

https://taxipro60.com/ nu comercializează datele dumneavoastră cu caracter personal, care sunt, prin urmare, utilizate doar din necesitate sau în scopuri statistice și de analiză.

7.3 Dreptul de acces, rectificare și opoziție

În conformitate cu reglementările europene în vigoare, Utilizatorii de https://taxipro60.com/ au urmatoarele drepturi:

 • dreptul de acces (articolul 15 GDPR) și rectificare (articolul 16 GDPR), actualizarea, integralitatea datelor utilizatorului dreptul de blocare sau ștergere a datelor personale ale utilizatorului (articolul 17 GDPR), atunci când acestea sunt inexacte, incomplete, ambigue, depășite sau ale căror colectarea, utilizarea, comunicarea sau stocarea este interzisă
 • dreptul de a retrage consimțământul în orice moment (articolul 13-2c GDPR)
 • dreptul de a limita prelucrarea datelor utilizatorului (articolul 18 GDPR)
 • dreptul de opoziție la prelucrarea datelor utilizatorului (articolul 21 GDPR)
 • dreptul la portabilitatea datelor pe care Utilizatorii le-au furnizat, atunci când aceste date fac obiectul unei prelucrări automate pe baza consimțământului acestora sau pe baza unui contract (articolul 20 GDPR)
 • dreptul de a defini soarta datelor Utilizatorilor după moartea acestora și de a alege cui https://taxipro60.com/ vor trebui să comunice (sau nu) datele lor unui terț pe care îl vor fi desemnat în prealabil

De îndată ce https://taxipro60.com/ are cunoștință de decesul unui Utilizator și în absența instrucțiunilor din partea acestuia, https://taxipro60.com/ se obligă să-și distrugă datele, cu excepția cazului în care conservarea acestora se dovedește necesară în scopuri probatorii sau pentru îndeplinirea unei obligații legale.

Dacă Utilizatorul dorește să știe cum https://taxipro60.com/ își folosește Datele cu Caracter Personal, solicită rectificarea acestora sau se opune tratării acestora, Utilizatorul îl poate contacta https://taxipro60.com/ în scris la următoarea adresă:

OISE PRO TAXI – DPO, domnul Mohammed ADDA
3 Avenue Champagne 60000 BEAUVAIS.

În acest caz, Utilizatorul trebuie să indice datele personale pe care le-ar dori https://taxipro60.com/ corectează, actualizează sau șterge, identificându-se exact cu o copie a unui act de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Solicitările de ștergere a Datelor cu Caracter Personal vor fi supuse obligațiilor care le sunt impuse https://taxipro60.com/ prin lege, în special în ceea ce privește conservarea sau arhivarea documentelor. În cele din urmă, utilizatorii de https://taxipro60.com/ poate depune o plângere la autoritățile de supraveghere, în special la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Nedivulgarea datelor cu caracter personal

https://taxipro60.com/ se abține de la prelucrarea, găzduirea sau transferul Informațiilor colectate despre Clienții săi într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau recunoscută ca „nepotrivită” de către Comisia Europeană fără a informa clientul în prealabil. In orice caz, https://taxipro60.com/ rămâne liberă să-și aleagă subcontractanții tehnici și comerciali cu condiția ca aceștia să prezinte garanții suficiente cu privire la cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD: nr. 2016-679).

https://taxipro60.com/ se angajează să ia toate măsurile de precauție necesare pentru a păstra securitatea Informațiilor și în special ca acestea să nu fie comunicate unor persoane neautorizate. Cu toate acestea, dacă un incident care afectează integritatea sau confidențialitatea informațiilor despre clienți este adus la cunoștință https://taxipro60.com/, acesta din urma trebuie sa informeze Clientul in cel mai scurt timp posibil si sa-i comunice masurile corective luate. în plus https://taxipro60.com/ nu colectează „date sensibile”.

Datele cu caracter personal ale utilizatorului pot fi prelucrate de filiale ale https://taxipro60.com/ și subcontractanții (furnizorii de servicii), exclusiv în scopul realizării scopurilor acestei politici.

În limita atribuțiilor lor și în scopurile menționate mai sus, principalele persoane susceptibile de a avea acces la datele Utilizatorilor de https://taxipro60.com/ sunt în principal agenții noștri de servicii pentru clienți.

 

8. Notificarea incidentului

Indiferent cât de mult ai încerca, nicio metodă de transmitere prin Internet și nicio metodă de stocare electronică nu este complet sigură. Prin urmare, nu putem garanta securitatea absolută.
Dacă descoperim o încălcare a securității, vom notifica utilizatorii afectați, astfel încât aceștia să poată lua măsurile corespunzătoare. Procedurile noastre de notificare a incidentelor țin cont de obligațiile noastre legale, fie la nivel național sau european. Ne angajăm să informăm pe deplin clienții noștri cu privire la toate aspectele legate de securitatea contului lor și să le oferim toate informațiile necesare pentru a-i ajuta să-și respecte propriile obligații de raportare de reglementare.

Nu există informații personale ale utilizatorului site-ului https://taxipro60.com/ nu este publicată fără cunoștința utilizatorului, schimbată, transferată, cesionată sau vândută pe orice suport către terți. Numai ipoteza răscumpărării de https://taxipro60.com/ iar drepturile sale ar permite transmiterea acestor informații către potențialul cumpărător care ar fi, la rândul său, obligat de aceeași obligație de stocare și modificare a datelor cu privire la utilizatorul site-ului. https://taxipro60.com/.

Securitate

Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter personal de sănătate, https://taxipro60.com/ folosește rețele protejate de dispozitive standard, cum ar fi firewall-uri, pseudonimizare, criptare și parole.

La prelucrarea datelor cu caracter personal, https://taxipro60.com/ia toate măsurile rezonabile pentru a le proteja împotriva oricărei pierderi, utilizări greșite, acces neautorizat, dezvăluire, modificare sau distrugere.

9. Legături hipertext „cookie-uri” și semnalizatoare de internet („etichete”)

Site-ul https://taxipro60.com/ conține un anumit număr de link-uri hypertext către alte site-uri, înființate cu autorizația de https://taxipro60.com/. In orice caz, https://taxipro60.com/ nu are posibilitatea de a verifica conținutul site-urilor astfel vizitate și, prin urmare, nu își asumă nicio responsabilitate pentru acest fapt.

Cu excepția cazului în care decideți să dezactivați cookie-urile, sunteți de acord că site-ul le poate folosi. Puteți dezactiva aceste cookie-uri în orice moment și în mod gratuit din opțiunile de dezactivare oferite și amintite mai jos, știind că acest lucru poate reduce sau împiedica accesibilitatea la toate sau o parte a Serviciilor oferite de site.

9.1. „COOKIES”

Un „cookie” este un mic fișier de informații trimis către browser-ul Utilizatorului și salvat în terminalul Utilizatorului (de exemplu, computer, smartphone), (denumite în continuare „Cookie-uri”). Acest fișier include informații precum numele de domeniu al Utilizatorului, furnizorul de acces la Internet al Utilizatorului, sistemul de operare al Utilizatorului, precum și data și ora accesului. Cookie-urile nu riscă în niciun fel să deterioreze terminalul Utilizatorului.

https://taxipro60.com/ este de natură să prelucreze informațiile Utilizatorului privind vizita sa pe Site, precum paginile consultate, căutările efectuate. Această informație permite https://taxipro60.com/ pentru a îmbunătăți conținutul Site-ului, navigarea Utilizatorului.

Cookie-uri care facilitează navigarea și/sau furnizarea serviciilor oferite de Site, Utilizatorul își poate configura browserul astfel încât să îi permită să decidă dacă dorește sau nu să le accepte astfel încât Cookie-urile să fie salvate în terminal sau, dimpotrivă, ca sunt respinse, fie sistematic, fie conform emitentului lor. Utilizatorul își poate configura și software-ul browserului astfel încât să i se ofere din când în când acceptarea sau refuzul Cookie-urilor, înainte ca un Cookie să fie susceptibil să fie salvat în terminalul său. https://taxipro60.com/ informează Utilizatorul că, în acest caz, este posibil ca funcționalitățile software-ului său de navigare să nu fie toate disponibile.

În cazul în care Utilizatorul refuză înregistrarea Cookie-urilor în terminalul său sau browserul său, sau dacă Utilizatorul le șterge pe cele care sunt înregistrate acolo, Utilizatorul este informat că navigarea și experiența sa pe Site pot fi limitate. Acesta ar putea fi și cazul când https://taxipro60.com/ sau unul dintre furnizorii săi de servicii nu poate recunoaște, din motive de compatibilitate tehnică, tipul de browser utilizat de terminal, setările de limbă și afișare sau țara din care terminalul pare a fi conectat la Internet.

Daca este aplicabil, https://taxipro60.com/ își declină orice responsabilitate pentru consecințele legate de funcționarea degradată a Site-ului și a serviciilor eventual oferite de https://taxipro60.com/, rezultând (i) din refuzul Cookie-urilor de către Utilizator (ii) din imposibilitatea pentru https://taxipro60.com/ sa inregistreze sau sa consulte Cookie-urile necesare functionarii acestora datorita alegerii Utilizatorului. Pentru gestionarea Cookie-urilor și a opțiunilor Utilizatorului, configurația fiecărui browser este diferită. Este descris în meniul de ajutor al browserului, care vă va permite să știți cum își poate modifica dorințele Utilizatorul în ceea ce privește Cookie-urile.

În orice moment, Utilizatorul poate alege să-și exprime și să-și modifice dorințele în ceea ce privește Cookie-urile. https://taxipro60.com/ poate utiliza, de asemenea, serviciile furnizorilor externi de servicii pentru a-l ajuta să colecteze și să proceseze informațiile descrise în această secțiune.

În final, făcând clic pe pictogramele dedicate rețelelor sociale Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus care apar pe Site-ul https://taxipro60.com/ sau în aplicația sa mobilă și dacă Utilizatorul a acceptat depunerea de cookie-uri continuând să navigheze pe site-ul sau aplicația mobilă a https://taxipro60.com/, Twitter, Facebook, Linkedin și Google Plus pot plasa, de asemenea, cookie-uri pe dispozitivele dumneavoastră (computer, tabletă, telefon mobil).

Aceste tipuri de cookie-uri sunt plasate pe terminalele dumneavoastră numai dacă sunteți de acord cu ele, continuând să navigați pe site-ul sau aplicația mobilă a https://taxipro60.com/. În orice moment, Utilizatorul își poate revoca consimțământul https://taxipro60.com/ depune acest tip de cookie.

Secțiunea 9.2. ETICHETE INTERNET

https://taxipro60.com/ poate folosi ocazional semnalizatoare web (cunoscute și ca „etichete” sau etichete de acțiune, GIF-uri cu un pixel, GIF-uri clare, GIF-uri invizibile și GIF-uri unu-la-unu) și să le implementeze printr-un Web partener de analiză care poate fi localizat (și prin urmare, stocați informațiile corespunzătoare, inclusiv adresa IP a Utilizatorului) într-o țară străină.

Aceste etichete sunt plasate atât în reclamele online care permit utilizatorilor de Internet să acceseze Site-ul, cât și pe diferitele pagini ale acestuia.

Această tehnologie permite https://taxipro60.com/ pentru a evalua răspunsurile vizitatorilor site-ului și eficacitatea acțiunilor acestuia (de exemplu, de câte ori o pagină este deschisă și informațiile consultate), precum și utilizarea acestui Site de către Utilizator.

Furnizorul extern de servicii poate colecta informații despre vizitatorii Site-ului și a altor site-uri de Internet folosind aceste etichete, întocmește rapoarte privind activitatea Site-ului în atenția https://taxipro60.com/și să furnizeze alte servicii legate de utilizarea acestuia și a internetului.

10. Legea aplicabilă și jurisdicția.

Orice dispută în legătură cu utilizarea site-ului https://taxipro60.com/ este supus dreptului francez.
În afară de cazurile în care legea nu permite acest lucru, competența exclusivă este acordată instanțelor competente din Beauvais.

ADS Aux Marais.

ro_RORomână